Etický kodex člena CVA

Hlavní stránka »  O společnosti »  Etický kodex člena CVA

Etický kodex člena CVA

Uznáváme svůj závazek poskytovat veřejnosti a jiným svým zákazníkům vyhovující produkty a služby podle platných legislativních norem a nařízení. Zavazujeme se neustále zlepšovat své standardy. Etický kodex zavazuje členy ke korektnímu a přátelskému jednání se zákazníky jakož i kolegy z oboru.

Jako členové CVA jsme si vědomi své zodpovědnosti za kvalitní poskytování služeb svým zákazníkům a za reprezentování vendingového sektoru a proto zaručujeme:

1.Veškeré provozované automaty a produkty jsou v souladu s požadavky zákona. Používáme pouze automaty, odpovídající platným technickým, hygienickým a bezpečnostním normám a námi používané suroviny jsou v souladu s hygienickými normami.

2.Prodejní automaty jsou pravidelně čištěny a udržovány v souladu s hygienickými a technickými předpisy. Náš personál je adekvátně vyškolený a přívětivý k zákazníkům.

3.Provozní poruchy na automatech odstraňujeme s maximálním úsilím, bez zbytečného prodlení a naše zákazníky včas informujeme o průběhu opravy.

4.Obchodní činnost provádíme na základě vysokých morálních a etických hodnot a proto nepoužíváme v konkurenční soutěži nekalé praktiky a neprodáváme produkty či služby pod úrovní výrobních nákladů. Rovněž nepomlouváme konkurenci, neporušujeme dohody a smlouvy.

5.Vzájemně si vyměňujeme informace, týkající problémů vendingového sektoru na českém trhu, s využitím internetových stránek CVA a nebráníme se vzájemné komunikaci.

6.Aktivně se podílíme na zvyšování úrovně vendingového sektoru, v rámci CVA se informujeme o nových legislativních a hygienických požadavcích jak v ČR, tak i v Evropské unii.

7.Jednáme vždy tak, abychom nepoškodili dobré jméno asociace či jméno jejího člena, chráníme zájmy asociace a svým jednáním se snažíme zvyšovat důvěru veřejnosti ve vendingový sektor.

Každý člen CVA má právo užívat k obchodní činnosti ochrannou známku asociace.

Při hrubém nebo opakovaném porušení výše uvedených zásad Etického kodexu může představenstvo CVA toto právo členovi asociace odebrat, případně projednat jeho vyloučení z asociace.